Wij streven naar de hoogste kwaliteit.
Mocht u toch klachten hebben, neem dan altijd contact met ons op!

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen gebruiken wij de volgende protocollen:

  • Behandel protocol (we behandelen conform de richtlijnen van de NvH)
  • AVG-protocol (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  • Klachten protocol

Huidtherapie Roermond is aangesloten of geregistreerd bij onderstaande organisaties:

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NvH) is de branche vereniging voor huidtherapeuten. De NvH stelt behandelrichtlijnen op, bied opleidingsmogelijkheden aan en bewaakt de vakbekwaamheid van de aangesloten leden.

Lid nummer: 500884

 

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) voert de registratie en herregistratie uit voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

KP-nummer: 39912127888

 

 

BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

Huidtherapeuten vallen onder artikel 34 van de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. In artikel 34 staan de deskundigheidsgebieden en opleidingseisen omschreven.

 

 

Vektis (o.a. AGB-register)

Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop en het contracteren van de zorg mogelijk te maken.

AGB-code (zorgverlener / praktijk)  : Op aanvraag


Bescherming persoonsgegevens

Het protocol van Huidtherapie Roermond met betrekking tot bescherming persoonsgegevens is opgesteld naar aanleiding van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving vervangt op Europees niveau de vorige regelgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens). De privacy verklaring kan hier worden gedownload. Het protocol van Huidtherapie Roermond kan hier worden gedownload.